گلدان سنگی مرمر

گلدان طرح صفوی

امکان ساخت با سنگ های مختلف و در ابعاد آزاد

این گلدان از سنگ مرمر ساخته شده است