گلدان سنگ مرمر طراحی شده بر اساس معماری ایرانی اسلامی

گلدان طرح کاربندی

امکان ساخت با انواع سنگ و در ابعاد مختلف