گلدان سنگی دست ساز

گلدان سنگی طرح اسلیمی خطایی

امکان ساخت در ابعاد و با سنگ های مختلف