گلدان سنگی دست ساز

گلدان طرح جام

امکان ساخت با سنگ های مختلف و ابعاد آزاد